Monday, 12 November 2018

Utställning

17 november 2018 - 6 januari 2019
Södra Sandby församlingshem
Harpspelaren

En solig dag kommer Harpspelaren.
Han spelar för oss sina toner.
Toner av en annan dimension. Kommunikation

Lär mig att kommunicera!
Lär mig att använda alla mina sinnen för att kommunicera!
Lär mig att använda konst och musik!
Lär mig att lita på andra människor!
Lär mig att kommunicera kärlek!